Basisgrupperne

Vi har 3 basisgrupper der er inddelt efter alder. Lillegruppe, mellemgruppe og

storegruppe. Hver gruppe har en basispædagog, som følger dem fra starten i

børnehaven, og indtil de skal i skole.

Tirsdag, onsdag og torsdag formiddag er der pædagogisk planlagte aktiviteter i basisgrupperne.

Derudover er børnene sammen på tværs i grupperne.