Forældremøde

Hvert efterår afholder vi et forældremøde hvor der også er valg til bestyrelsen. Efter

valget er der sædvanligvis et oplæg eller et foredrag om noget der har relevans for

forældre med børn i børnehavealderen. Til slut drikkes der kaffe i basisgrupperne, hvor

personalet vil fortælle om gruppen.