Forældresamtaler

I to tilbydes forældresamtaler i løbet af børnehavetiden.

En ca 3 måneder efter jeres barn er startet i børnehaven, og en samtale før jeres barn

skal tilmeldes skolen.

Derudover aftales samtaler ved behov.