Trafikpolitik

Børnehaven Sønderskov har vedtaget følgende overordnede trafikpolitik, der er

udgangspunkt for al institutionens arbejde med trafiksikkerhed.

Børnehaven Sønderskov anerkender sin rolle i forhold til mindre børns trafiktræning

og trafiksikkerhed.

Børnehaven Sønderskov vil arbejde for, at alle børn i institutionen får gode

forudsætninger og muligheder for at færdes sikkert i trafikken. Det gælder i

institutionens dagligdag, i forbindelse med ture og særlige begivenheder i løbet af

institutionens åbningstid.

På vej

Praktiske trafikregler for ture ud af huset:

  • Børnene bærer refleksveste på ture.
  • Børnene tælles efter afkrydsningslisten inden vi tager ud af huset. De tælles under turen, samt når vi forlader opholdsstedet/destinationen på turen.
  • Børnene skal holde i hånd to og to. Der overvejes hvor de voksne placerer sig i rækken. Forrest (gerne med to børn foran), i midten og bagerst.
  • De voksne går altid yderst mod kørebanen.
  • Børn og voksne skal stoppe, se og lytte ved vejkryds, samt ved ind- og udkørsler.
  • Børn og voksne skal stoppe og lytte ved fortovskant og kigge sig for - til venstre - til højre - til venstre igen - før en vej krydses.
  • Børnene skal lære, hvad "rød og grøn mand" ved et trafiklys betyder.
  • Såfremt et trafiklys skifter fra grøn til rød når gruppen af børn og voksne er midt i fodgængerfeltet, fortsætter hele gruppen over "trods den røde mand".
  • Der er min. to voksne med på tur (alt efter gruppens størrelse). Dog kan én voksen godt gå med en mindre gruppe børn (fire) eksempelvis på biblioteket.
  • Såfremt gruppen af børn og voksne skal ind i en bus, går en voksen forrest og en voksen bagerst. Alle børn og og voksne går ind og ud af samme dør og børnene tælles lige efter, at bussen er forladt. Der bliver kun kørt med bus, hvor børnene kan spændes fast med sele.

Leg og træning

Fælles årligt trafikforløb (ca. september) for hele børnehaven, hvor vi inddrager

eksterne fagpersoner.

Derudover trænes leg og træning hver gang børnehaven er på tur ud af huset

eksempelvis til svømning, gymnastik, fødselsdage mv.

Samarbejde

Vi orienterer forældrene gennem opslag og dokumentation af forløbet. Derigennem

opfordres forældrene til, at fortsætte forløbet med børnene hjemme.

 

Udarbejdet af Bestyrelsen den 18. marts 2014